หากมองหาเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์งานพิมพ์ได้ทุกวัสดุ เครื่องพิมพ์ระบบ UV เป็นทางเลือกในด้านการพิมพ์ในทุกๆด้าน