รีวิว Auto Heat Transfer 60x80cm

เครื่องรีดระบบ Auto Heat Transfer 60x80cm 
ใช้ปั๊มลมในการกดหน้าเตาทำให้ได้แรงกดที่ดี รุ่นนี้ยังมี 2 ถาดใส่ชิ้นงานทำให้สามารถเตรียมงานได้ในระหกว่างรอชิ้นงานรีดทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย