สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Modify JET 160cm UV White Printer

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างระบบ UV LED ที่สามารถพิมพ์วัสดุได้ทุกชนิดที่ใส่เครื่องได้ ให้งานพิมพ์คงทนต่อน้ำแสงยูวี สารเคมี
jet160uv