เพิ่มเพื่อน

เครื่องทำเข็มกลัด & อะไหล่

หมึกเติมและน้ำยาล้างหัวพิมพ์

 

วิธีใข้งาน Epson Scan

การใช้งาน Epson Scan เอกสารเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้คือ
1.การเรียกใช้งานโปรแกรม Epson Scan
2.การใช้งานโหมดหรืออฟชั่นต่างๆของโปรแกรม Epson Scan
3.การบันทึกไฟล์หลักจากสแกน

1.การเรียกใช้งานโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรม Epson Scan
-เปิดที่ไอคอน Epson Scan บน Desktop
-คลิกที่ Start > All Programs และโปรแกรม Epson Scan

การใช้งาน Epson Scan เอกสารเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้คือ
1.การเรียกใช้งานโปรแกรม Epson Scan
2.การใช้งานโหมดหรืออฟชั่นต่างๆของโปรแกรม Epson Scan
3.การบันทึกไฟล์หลักจากสแกน

1.การเรียกใช้งานโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรม Epson Scan
-เปิดที่ไอคอน Epson Scan บน Desktop
-คลิกที่ Start > All Programs และโปรแกรม Epson Scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การใช้งานโหมดหรือออฟชั่นต่างๆของโปรแกรม Epson Scan
โปรแกรม Epson Scan มีโหมดให้เลือก 4 แบบ คือ
-Full auto Mode
-Home Mode
-Office Mode
-Professional Mode
2.1 วิธีเปลี่ยนโหมด Epson Scan คลิกที่ Mode ดังรูปตัวอย่าง

 

 

 

 

 

2.2 รายละเอียดและฟังช์ชั่นสแกนในโหมด  Full Auto Mode


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Mode : เมนูเปลี่ยนโหมดสแกน
   2.Scan : คลิกเพื่อเริ่มการสแกน
   3.Customize : ตั้งค่าการสแกนเพิ่มเติม
   4.Help : คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม
   5.Close : ปิดโปรแกรม
วิธีการสแกนในโหมด Full Auto Mode
-เปิดเครื่องพิมพ์ เสียบสาย USB ใส่เอกสารที่ต้องการจะสแกน และเปิดโปรแกรมสแกนขึ้นมา
-กดที่ Scan เพื่อเริ่มการสแกน
Tip: หากเอกสารที่สแกนออกมาไม่ถูกใจหรือคุณภาพต่ำให้เลือกใช้โหมดอื่นในการสแกนเพื่อปรับค่าต่างๆ

2.3 รายละเอียดการสแกนในโหมด Home Mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Mode:เมนูการเปลี่ยนโหมดการสแกน
   2.Document Type:กำหนดเลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการสแกน
   3.Image Type:เลือกรูปแบบเอกสารที่ต้องการสแกนเช่น ขาว-ดำ และ สี
   4.Destination:กำหนดรูปแบบงานสแกนที่จะให้แสดง
   5.Image Adjustments:ปรับแต่งรูปภาพหรือเอกสาร
   6.Brightness:ปรับค่าความสว่าง
   7.Preview:แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
   8.Help:คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม
   9.Configuration:การปรับแต่งออฟชั่นต่างๆของเอกสาร
   10.Scan:เริ่มการสแกน
   11.File Save Sitting:กำหนดตำแหน่งจัดเก็บของเอกสารที่ทำการสแกน
   12.Close:ปิดโปรแกรม
ขั้นตอนการสแกนในโหมด Home Mode
1.คลิกที่ PreVivew เพื่อดูภาพตัวอย่างการสแแกน จะสามารถเลือการแสดงผลได้ 2 แบบคือ
-ติ๊กที่ช่อง Thumbnail เพื่อให้แสดงภาพตัวอย่างแบบเล็ก
-เอาติ๊ที่ช่อง Thumbnail ออกเพื่อให้แสดงตัวอย่างแบบปกติ


 

 

 

 

 

การแสดงภาพตัวอย่างแบบ Thymbnail


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงภาพตัวอย่างแบบ Normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เลือกประเภทที่ต้องการสแกนที่เมนู Document Type
3.เลือกลักษณะเอกสารที่ต้องการสแกนที่เมนู Image Type มีให้เลือก 3 แบบ
-Color:เลือกสแกนแบบสี
-Greyscale:เลือกสแกนเอกสารแบบเฉดสีเทา
-Black & White:สแกนแบบขาว-ดำ
4.กำหนดรูปแบบของเอกสารที่สแกนที่จะให้แสดงผล กำหนดความละเอียดแบบอัตโนมัติโดยเลือกรูปแบบที่มีมาให้
-Screen/Web:แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเวปไซต์
-Printer:แสดงผลทางเครื่องพิมพ์
-Other:กำหนดเอง
5.หากต้องการปรับแต่งรูปภาพให้กดที่ Image Adjustment (โดยอ้างอิงการกำหนดค่า จากเมนู ImageType )
ในการตกแต่งภาพเลือกในหัวข้อ Image Adjustment (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดใน Image Typeว่ากำหนดเป็นค่าใด)
Descreening Filter : การเกลี่ยค่าสี
Black light Correction : การปรับแสงเงาของภาพ
Color Restoration : การปรับค่าสีจากภาพเก่าเป็นภาพใหม่
Dust Removal : ขจัดรอยฝุ่นละออง
6.กด Scan เพื่อเริ่มการสแกน

2.4 รายละเอียดในโหมด office Mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mode : การเปลี่ยนโหมดในการสแกน
 2. Image Type :  เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร เช่น ภาพขาวดำ (Black & White)ฯลฯ
 3. Destination: กำหนดผลงานที่ต้องการแสดงผล
 4. Image Adjustments :  ในการตกแต่งภาพ
    -Text Enhncement:เน้นข้อความ
    -Auto Area Segmentation:เน้นทั้งส่วนเอกสาร
    -Color Enhance:การเปลี่ยนเฉดสี เลือกได้3เฉด คือ Red,Green,Blue
 5. Brightness : ปรับค่าความสว่าง
 6. Contrast : ปรับตั้งค่าความคมชัด
 7. Preview : แสดงตัวอย่างก่อนสแกน
 8. Help : ดูวิธีการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan 
 9. Configuration : การปรับค่าเพิ่มเติมในการสแกนเช่นการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ,หน่วยในการสแกน ฯลฯ
 10. Close  :  ปิดโปรแกรม EPSON Scan
 11. File Save Sitting :   กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location) หลังจากสแกน

เสร็จ
 12. Scan : สแกนเอกสารหรือรูปภาพตามค่าที่กำหนดไว้

วิธีการสแกนในโหมด Office Mode
สามารถที่ Scan เพิ่มเริ่มการสแกน

2.5 รายละเอียดโหมด Professional Mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mode : การเปลี่ยนโหมดในการสแกน
 2. Setting : การบันทึกค่าในการแสกนแต่ละครั้ง  สามารถตั้งชื่อและเรียกค่าที่บันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานได้
 3. Document Type : เลือกประเภทเอกสารที่ใช้สแกนว่าเป็นภาพหรือเอกสารทั่วไปและฟิล์ม-สไลด์  เช่น

เอกสารธรรมดา (Reflective) ฯลฯ
 4. Document Source : รูปแบบของภาพหรือเอกสาร
 5. Auto Exposure Type : การปรับค่าสีของภาพให้อัตโนมัติ
 6. Image Type : เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร เช่น ภาพขาวดำ (Black & White) ฯลฯ
 7. Resoluton : กำหนดค่าความละเอียดในการสแกน 
 8. Document Size : กำหนดขนาดของเอกสาร
 9. Preview  :  ดูตัวอย่างการสแกนก่อนการสแกนจริง 
 10. Help  :  ดูวิธีการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan 
 11. Configuration : การปรับค่าเพิ่มเติมในการสแกน เช่การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ,หน่วยในการสแกน ฯลฯ
 12. Scan  :  สแกนเอกสารหรือรูปภาพตามค่าที่กำหนดไว้
 13. File Save Setting: กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location) หลังจากสแกนเสร็จ
 14. Close  : ปิดโปรแกรม EPSON Scan
การสแกนให้กดสแกนได้เลยหากไม่ต้องการตั้งค่าใดๆ ในกรณีที่เอกสารออกมาไม่คมชัดชัดก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามเมนูที่ต้อง

การ

3.การบันทึกไฟล์หลังจากด Scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 กำหนดตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์หรือเอกสารที่ต้องการสแกน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 กำหนดชื่อ
3.3 กำหนดคุณสมบัติไฟล์ที่จะบันทึก
Overwrite any files with the same name : การบันทึกซ้ำไฟล์ภาพที่มีชื่อเหมือนกัน
Show this dialog box before next scan : แสดงหน้าต่าง File save

settings ก่อนการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan
Open image folder after scanning : เปิดโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพ หลังจากการสแกน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
Show Add Page dialog after scanning : เพิ่มเอกสารหลังจากที่สแกนเสร็จแล้ว
3.4 กด OK


โปรแกรมจาก www.epson.co.th
ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก www.epson.co.th
บทความนี้เขียนและเรียบเรียงโดย www.modifyink.net by ช่างเอ๋

Please publish modules in offcanvas position.