เพราะเหตุใดเราจึงเลือกการจ่ายเงินของ Paypal

ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดเว็บของเราจึงเลือกการจ่ายของระบบ Paypal  เนื่องจากระบบของ paypal มีการดูแลลูกค้าทุท่านหลังการชำระเงินหากไม่ได้รับสินค้าสามารถกดยกเลิกการชำระได้ที่บัญชี paypal 

สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant

มีเวลาแจ้งให้เราทราบ 180 วัน

ถ้าสินค้าที่คุณสั่งซื้อมาไม่ถึงมือ 
หรือแตกต่างจากที่ผู้ขายอธิบายไว้ คุณมีเวลา 180
วันที่จะแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราจะสามารถช่วยคุณได้
ต่อไปนี้เป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ:

- คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่สั่งซื้อโดยสิ้นเชิง

- คุณสั่งซื้อสินค้าสองรายการ แต่ได้รับเพียงรายการเดียว

- สินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ แต่ดูไม่ออกในตอนแรก

- คุณสั่งซื้อสินค้าแท้ แต่ได้รับสินค้าปลอม

7. นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

7.1 ปัญหาที่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ช่วยคุณได้ถ้าคุณประสบกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • 'ไม่ได้รับสินค้า' (INR): คุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณชำระเงินผ่าน PayPal หรือ
 • 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' (SNAD) คุณได้รับสินค้าที่คุณชำระเงินผ่าน PayPal แล้ว แต่สินค้านั้นแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD)

  ถ้าคุณประสบปัญหาการทำรายการที่คุณไม่ได้อนุญาต โปรดดูข้อ 8 ด้านล่าง

สินค้าจะถือว่า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' (SNAD) เมื่อสินค้านั้นมีคุณลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ผู้ขายระบุไว้ในเว็บไซต์หรือในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ตัวอย่างบางกรณี

 • คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ซื้อโดยสิ้นเชิง เช่น คุณซื้อหนังสือแต่ได้รับดีวีดี หรือกล่องเปล่า
 • บรรยายสภาพของสินค้าบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น คำบรรยายสินค้าในเวลาที่คุณซื้อระบุว่า 'ใหม่' แต่กลับได้รับสินค้าที่ใช้แล้ว
 • มีการโฆษณาว่าสินค้านั้นเป็นของแท้ แต่ได้รับของปลอม
 • สินค้ามีส่วนประกอบหรือคุณลักษณะที่สำคัญขาดหาย และไม่ได้เปิดเผยไว้ในคำบรรยายสินค้าในเวลาที่คุณซื้อ
 • คุณซื้อสินค้าสามชิ้นจากผู้ขายแต่ได้รับแค่สองชิ้น
 • สินค้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการจัดส่ง

สินค้านั้นจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) ถ้าสินค้านั้นมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรายละเอียดที่ผู้ขายระบุไว้ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ตัวอย่างบางกรณี

 • ผู้ขายได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องการสินค้านั้นหลังจากที่ได้รับแล้ว
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและวางจำหน่ายโดยระบุสภาพว่าเป็นของใช้แล้ว

7.2 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

 1. เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  • ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนด้วยการชำระเงินเพียงครั้งเดียวจากบัญชีของคุณ สินค้าที่ซื้อด้วยการชำระเงินมากกว่าหนึ่งครั้งหรือผ่อนชำระจะไม่มีสิทธิ์
  • เปิดข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณชำระเงิน หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาททางออนไลน์ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้ 'การแก้ไขข้อพิพาท'
  • มีสถานะบัญชีที่ดี
  • คุณยังไม่ได้รับเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวจากแหล่งอื่น

7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง   การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจ)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • สินค้าที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งมีปัญหาสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สินค้าที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด รวมถึงบัตรชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรกำนัล
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

7.4 จำนวนเงินที่คุ้มครอง  ในกรณีที่คุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ PayPal ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณตามข้อเรียกร้องของคุณ PayPal จะจ่ายเงินให้คุณเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มจำนวน บวกค่าจัดส่งเดิม

PayPal จะไม่จ่ายเงินค่าจัดส่งคืนให้คุณในกรณีที่คุณต้องจ่ายค่าจัดส่งสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคืนให้แก่ผู้ขาย หรือคืนให้แก่ฝ่ายอื่นตามที่ PayPal ระบุไว้ ถ้าผู้ขายแสดงหลักฐานที่ระบุได้ว่ามีการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณจริง PayPal อาจตัดสินให้ผู้ขายเป็นฝ่ายชนะข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) แม้ว่าคุณไม่ได้รับสินค้านั้นๆ

ข้อมูลจาก https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/merchant