ตั้งค่า Fax Canon Mx366

วิธีตั้งค่า Fax Canon pixma Mx366

ตั้งให้เครื่องรับแฟกซ์อย่างเดียว
กดMenu  กดปุ่มเลื่อนหาเมนู Receive mode แล้วกด OK
หรืออาจจะต้องการรับด้วยก็ต้องหาโทรศัพท์มาต่อครับแล้วตั้งเป็นโทรและแฟกซ์ครับ
-
วิธีตั้งค่าเมื่อรับแฟกซ์แล้วไม่พิมพ์เมื่อหมึกหมด
ในกรณีที่หมึกหมดเมื่อแฟกซ์เข้ามาเครื่องจะไม่พิมพ์จะเชฟเข้าหน่วยความจำของเครื่อง เพื่อป้องกันเอกสารของเราเสียหายอันเนื่องจากหมึกหมดครับ ดังนั้นเราต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่เพื่อให้เวลามีแฟกซ์เครื่องสามารถพิมพ์ได้ปกติครับ หรือว่าต้องการให้เก็บไว้ในหน่วยความจำก็ได้ แล้วมาสั่งพิมพ์ที่หลังก็ได้ครับ สำหรับในบทความนี้จะแนะนำหากต้องการให้เครื่องพิมพ์เอกสารออกมาเมื่อได้รับแฟกซ์ครับ
-
กด Menu แล้วเลื่อนหาเมนู ( กดเครื่องหมาย + ) จนเจอเมนู  Auto Print Setting กด OK
กดเลื่อนหาเมนู  Print when out of ink กด OK
กดเลื่อนหาเมนู Print กด OK ( ในกรณีที่ไม่ได้ต้องการให้พิมพ์ก็กด No Print ครับ )

-
tip : ในกรณีที่เครื่องฟ้องหมึกหมดให้กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที ก็จะใช้งานได้ปกติครับ

บทความนี้เขียนโดย ช่างเอ๋